Výukový program Mraveneček

Ve středu 3. října ráno k nám dorazila paní učitelka z centra Žabka, jehož náplní je environmentální výchova, v překladu vedou děti k úctě k přírodě. Nejdříve jsme poslouchali povídání o životě mravenců, kdy nám paní učitelka ukazovala i obrázky v knížce o mravencích. Dozvěděli jsme se, že tělo mravence se skládá ze tří částí a má 6 noh, proto mravenci patří mezi hmyz. Každý mravenec se vylíhne pro určitý úkol v mraveništi, který plní po celý svůj život. Jsou tu mravenci, kteří se starají o královnu, která snáší vajíčka, pak chůvičky, které se starají o larvy. Dále máme mravence Lovce, zajišťují potravu, mravenci Stavitelé, ti budují mraveniště a Stráž, která stráží mraveniště. Mraveniště je buď nadzemní, to můžeme vidět v lese, anebo podzemní, to máme například na zahradě. Potom jsme každý dostali kousek bílé plastelíny a modelovali jsme mravenčí vajíčko, které má oválný tvar. Vajíčka jsme pak museli úzkou chodbičkou zanést do komůrky, kde je teplo. Zde se po určité době vylíhnou larvy mravenců. Pak jsme si postavili mraveniště, muselo to být po jednom stéblu, pro nás po jedné kostce, víc jsme najednou nesměli vzít. Když jsme měli mraveniště hotové, tak jsme si hráli na mravence, pršelo na nás, pak nám dokonce někdo šťáral klackem do mraveniště. Statečně jsme se bránili. Ve třídě jsme pak pomocí bludiště a obrázků zjišťovali potravu mravenců. Dalším úkolem bylo nakreslit vývojová stádia mravenců, vajíčko, larva, kukla, vylíhnutý mravenec a dospělý mravenec. Paní učitelka nám to kreslila a vysvětlovala a povídala. Tyto 2 listy jsme si mohli vzít domů, abychom i doma popovídali, co jsme se na programu dozvěděli. Zlatým hřebem bylo, když jsme si mohli zkusit různé "hmyzí" brýle, kde jsme viděli rozložený obraz na spoustu malých obrázků, protože hmyz má složené oči, tak jsme zkrátka viděli jako hmyz. Poslední činností bylo vytvoření si vlastního mraveniště. Každý jsme opět ve třídě vybarvili svého mravence, vystřihli ho, zanesli paní učitelce. Ta se nás zeptala, jaký mravenec chceme být a podle naší funkce nám našeho mravence nalepila do mraveniště. To máme teď vystavené v chodbičce u družiny. Takže, až sem půjdete, podívejte se na naše krásné mraveniště!