Ve čtvrtek 6. října jsme měli společně s přípravnou třídou v rámci environmentální výchovy výukový program na téma LES. Dozvěděli jsme se o jednotlivých lesních patrech, rostlinách a zvířatech, která v těchto patrech žijí. My, třeťáci, jsme na začátku toho samozřejmě věděli víc, než děti z přípravné třídy. Ty nás však překvapily, když při opakování znalostí si hodně věcí z programu zapamatovaly. No a někteří z nás mohli pracovat i se svými mladšími sourozenci. Takže spokojenost!