Začali jsme se je učit a ve výtvarné výchově jsme si každý podle své fantazie nakreslili své písmeno B. Samozřejmě jsme vše dotvořili napsáním vyjmenovaných slov po B. Čím víckrát si je napíšeme, tím lépe si je budeme pamatovat.