V prvouce jsme probírali pojmy vesnice - město, výhody - nevýhody. Poté jsme společně zpracovali projekt na téma Vlčnov.