Vlastní testovací sada z domu

Jelikož mám velké množství dotazů na možnost přinesení vlastní testovací sady z domu, kontaktoval jsem s danou věcí MŠMT. Rozhodnutí, zda je možné si přinést vlastní testovací sadu je na řediteli školy. Vyhláškou MŠMT je však dáno, že testy zajistí škola, tudíž test, který si přinese dítě z domu, by musel být škole předtím darován. Bylo by tedy třeba sepsat darovací smlouvu a dle naší zřizovací listiny musí takovou smlouvu odsouhlasit rada obce. Navíc máme jako škola povinnost zasílat hlášení o proběhlém testování do centrálního systému a více typů testů toto hlášení administračně značně zkomplikuje. 

Je to až komické, ale je to tak. Z těchto důvodů jsem se tedy rozhodl nepovolit možnost přinesení vlastních testovacích sad. 


Díky za pochopení.


​​​​​​​L. Trtek, ředitel