Víkendová akce Turistického kroužku

Od pátku 4. listopadu do neděle 6. listopadu trávili žáci, kteří chodí do Turistického kroužku při ZŠ Vlčnov, na Maršově. I když počasí nebylo úplně ideální, podařilo se nám většinu času strávit u venkovních aktivit. Nechyběly oblíbené hry jako vlajky, kanystr, nechybělo ani opékání špekáčků a makrel, byla i stezka odvahy. Víkend to byl tedy fyzicky docela náročný, ale to k turisťáku zkrátka patří. Na další akci ... Zdar!!