Vestibul rozezněly vánoční melodie...

Besídka Základní umělecké školy

        Blížící se vánoční svátky jsou nejen chvílí, kdy se těšíme na dárky a prázdninové radovánky, ale také možností je oslavit hezkou muzikou. A to se našim dětem beze zbytku podařilo v pondělí 19. prosince, kdy se ve školním vestibulu odehrál předvánoční koncert žáků Základní umělecké školy, kteří pod vedením svých vyučujících připravili pro své rodiče, prarodiče i příznivce pěkné muziky hodinový hudební program. Velmi pestrá směs sólových, komorních i souborových čísel tak udělala hezkou kulturní tečku za končícím kalendářním rokem.