Ve třídě jsme si nazdobili stromeček. Ozdoby jsme si sami vyrobili v pracovních činnostech. Teď se nám na Vánoční prezentaci naší třídy přeci jenom nacvičuje lépe, protože už tu máme vánoční atmosféru.