Letos jsme hodně dlouho mohli chodit do tělesné výchovy na venkovní hřiště za školou. My prvňáčcí jsme už ale začali chodit v tělocviku do klubu sportu a kultury. V hodině, kterou vidíte na fotkách jsme si nejdříve zahráli honičku Na Mrazíka. Potom jsme poprvé ve škole popadli švihadla a ejhle, někteří už krásně umí skákat přes švihadlo. Prý se to naučili sami a s pomocí videí, které se dají najít na internetu. Také jsme měli protahovací rozcvičku se švihadly na karimatkách. Mnohem lepší ale bylo se s karimatkou proběhnout po tělocvičně. Jo, i v klubu je tělocviku super!