Úspěch našich deváťáků

Druhý stupeň naší školy se v únoru zapojil do Krajské matematické soutěže třídních kolektivů, kterou pořádal Zlínský kraj na podporu matematické gramotnosti žáků. Ve všech třídách se žáci snažili plnit různorodé úlohy z matematiky, spolupracovali a doufali v co nejlepší umístění. Po skončení soutěže a odeslání výsledků, byli žáci rádi, že vše zvládli v časovém limitu 90 minut a netrpělivě očekávali na jakém místě se umístí mezi ostatními školami Zlínského kraje. Nejlepšího umístění dosáhli deváťáci, kteří obsadili 2. místo mezi 21 školami. Jen těsně jim unikla hlavní výhra, a to zájezd do Pevnosti poznání v Olomouci. Zbývající třídy se umístili ve středu výsledkové listiny a doufejme že v příštích ročnících této soutěže budou následovat úspěch deváťáků.