Úroveň školství ve Zlínském kraji - můžeme být pyšní :)

2. nejlepší skóre 9. ročníků v MA ze všech krajů.

2. nejlepší skóre 9. ročníků v ČJ ze všech krajů.

Nejmenší neúspěšnost u maturit.

To jsou jenom některé z výsledků srovnání úrovně školství v krajích. Myslím, že na práci učitelů v našem kraji můžeme být právem hrdí :)

Více na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-se-uci-ve-vasem-kraji-rozdily-jsou-propastne-podivejte-s/r~f9854d08fe4a11eab0f60cc47ab5f122/