Jako každoročně proběhlo ve čtvrtek vánoční volejbalové zápolení O pohár ředitele školy. Zúčastnilo se ho celkem 5 družstev- Deváťáci, Osmáci, Kadetky, Učitelé a Rodiče. Před volejbalovým uměním Kadetek však všichni smekáme. Děvčata si jednoznačně dosmečovala pro vítězství a putovní pohár tak bude celý rok opět JEJICH. Děvčatům za jejich skvělý výkon moc gratulujeme! Děkujeme Sdružení rodičů za sladké odměny a žákům naší školy, kteří v rámci hodin vaření připravili na turnaj občerstvení, vyjadřujeme obdiv.