Společně jsme si sestavili její pravidla a paní učitelka věří, že ji budeme dodržovat. Vždyť už jsme třeťáci!