V novém školním roce jsme v naší třídě přivítali tři nové spolužačky - Elišku Bachanovou, Pavlínku Kučerovou a Emičku Motykovou. Je nás pětadvacet a jsme druhou nejpočetnější třídou 1. stupně. Do školy chodíme rádi - hlavně v úterý, kdy se v rámci tělesné výchovy účastníme plaveckého výcviku v Uherském Brodě. Jen doufáme, že nebude v rámci epidemiologických opatření přerušen jako v loňském školním roce. Plavání se nám líbí, ale nejvíc se těšíme na posledních pět minut - tzv. volné plavání. Po hodině svačíme a v místním bufetu se odměníme malou sladkostí.