Tak se jmenoval program ve vlčnovském muzeu.....a stihli jsme i trošku sportu v amfíku.....a en perníček- to byla dobrota......