Moc děkujeme paní učitelce Kovářové za poskytnutý materiál i skvělé vedení při výrobě svíčky.