V českém jazyce ve slohu jsme probírali popis osoby. Podle daného popisu jsme měli nakreslit čarodějnici. Skřítka jsme si pak mohli nakreslit podle své fantazie, ale museli jsme pak doplnit věty k jeho popisu. Podívejte, jak se nám čarodějnice a skřítci podařili.