Vzhledem k množství dotazů vztahujícím se k informovanému souhlasu a k tomu, „co je školní psycholožka vlastně zač“, zde malé představení naší školní psycholožky Mgr. Anny Soukupové: Studium psychologie absolvovala v roce 2021 na Filozofické fakultě MU v Brně. Od téhož roku pracuje jako školní psycholožka na základní škole, kde se věnuje práci s žáky, třídami, zaměstnanci i rodinami. Současně přednáší na FLKŘ UTB v Uherském Hradišti, kde poskytuje také psychologické poradenství studentům a zaměstnancům, kteří mají obtíže v oblasti studijní či pracovní, osobnostní a vztahové. V roce 2022 započala komplexní psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka. Klientům nabízí především bezpečný a empatický prostor, ve kterém mohou lépe pochopit aktuální problém, uvědomit si vlastní schopnost řešit tíživou situaci a využít ji pro svůj osobnostní růst. Své služby nabízí nejen našim žákům a rodičům ve své kanceláři a třídách ZŠ Vlčnov, ale také studentům a zaměstnancům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti. Text viz: https://akademickaporadna.utb.cz/poradna/psychologove/