Školní kolo recitační soutěže

V úterý 13.2.2024 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni do tří kategorií (kategorie 0 - žáci prvního ročníku, kategorie 1 - žáci druhého a třetího ročníku, kategorie 2 - žáci čtvrtého a pátého ročníku). Všichni soutěžící byli moc šikovní. Porota všechny ocenila sladkou odměnou a po dlouhém rozhodování vyhodnotila z každé kategorie tři nejlepší recitátory. Žáci, kteří obsadili první místa, budou reprezentovat naši školu na okresním kole recitační soutěže v Uherském Brodě.