Sběr odpadu v obci Vlčnov

V úterý 30. dubna se celá škola zúčastnila již tradičně sběru odhozeného odpadu v obci Vlčnov.

Tento den jsme spojili příjemné s užitečným. Nejenom, že jsme pomohli dobré věci a užili si krásnou procházku po obci, připomněli jsme si také, že ochrana životního prostředí v našem životě hraje důležitou roli. Jedním z aspektů oslav Dne Země je i problematika odpadů a jejich správného nakládání.

Žáci prvního i druhé stupně se v rámci této akce vydali sbírat odhozené odpadky nejen v okolí školy, ale především jejich kroky směřovaly do různých částí obce Vlčnov. 

Akce se vydařila a všichni měli dobrý pocit z dobře odvedené práce.
Všem, kteří se na  akci podíleli, patří jedno velké díky.