Opět práce ve skupině, kde se učíme spolupracovat, naslouchat,...,což není pro všechny žáky jednoduché. Jste šikovní, dobrá práce.