V hodině prvouky jsme si společně představili z přinesených originálních fotografií členy rodiny. Rodičům děkuji za spolupráci.