Řemeslo má zlaté dno

Stejnojmenná akce pořádaná Středním odborným učilištěm v Uh. Brodě patří k těm, na něž se žáci naší ZŠ vydávají pravidelně.

Jedná se o program určený žákům 8. ročníků základních škol z Uherskobrodska s cílem seznámit je na vlastní kůži s konkrétními řemesly. Na SOU Svatopluka Čecha v Uh. Brodě mají místí učni – studenti připraveny drobné praktické úkoly tak, aby si osmáci mohli konkrétní řemeslo doslova osahat. Zvláštností letošní přehlídky, konané 16. května, byly praktické ukázky kynologie; studenti oboru chovatelství předvedli, co dokázali naučit své psí svěřence. Co se dokáží naučit a jak dobře se umí vyučit jednotliví adepti daného řemesla na brodském SOU se dříve nebo později dozvědí všichni, kteří si takového řemeslníka domů zavolají. Snad budou moci ocenit jeho zlaté české ručičky a ukáže se také platnost rčení z titulku tohoto textu.