Ve čtvrtek 9. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Z našeho třídního kola, které se uskutečnilo v úterý 7. února jsme vybrali čtyři zástupce. Za kluky to byl René Moravec a František Dacík, za děvčata Tonička Struhaříková a Klárka Švandová. Reník nakonec onemocněl, takže naši třídu zastupovali nakonec jen tři. Umístit se podařilo Františkovi Dacíkovi, který získal v kategorii druháků a třeťáků druhé místo. Blahopřejeme! Pochvalu si ale zaslouží všichni tři! Děkujeme za reprezentaci naší třídy!