Zapojili jsme se do celoškolního projektu Záložky, kterého se naše škola účastní již několik let. O co jde? Každý rok je nám vybrána jiná základní škola ze Slovenska. My vyrobíme záložky a slovenská škola také, no a pak si je navzájem pošleme a dětem rozdáme. Letos nám byla vybrána ZŠ Pribinova 1 Zlaté Moravce. Podívejte se, jaké záložky namalovali naši prvňáčci.