Ve čtvrtek 14. října jsme si vyslechli přednášku v rámci sociopatologické prevence na téma ŠKOLA A JEJÍ PRAVIDLA. Přednášku vedla paní asistentka Marie Šiborová, která na naší škole působí jako metodik prevence. Co jsme se nového dozvěděli? Většinu věcí jsme již znali, ale nebylo na škodu si je znova zopakovat. Uvědomili jsme si, že vše v našem životě, i v životě dospělých, je řízeno pravidly. Kromě toho se mezi lidmi dodržují nepsaná pravidla slušného chování, kterým se říká ETIKETA. Připomněli jsme si zdravení, kdy mladší pozdraví staršího jako první. Zkrátka máme se k ostatním chovat tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.