K těm se pravidelně vracíme... a jaká, že to vlastně jsou? Hlavně pravidlo 5P - Umím pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc a počkat. Dodržujeme také další pravidla - třeba: Mluvíme hezky, Půjčujeme si věci, Neběháme po chodbě, Hlásíme se ... Pod každou "dohodu" se musí také každý patřičně podepsat. My jsme utvrdili naše pravidla stromem přátelství naší třídy. Podívejte se! :-) Není krásný?