V pátek 12. dubna jsme v matematice opět procvičovali na tabletech. Nejdříve jsme procvičovali orientaci na číselné ose do dvaceti, a to na cvičeních Pirátská hlídka a Startovní čísla. Poté jsme přešli na procvičování sčítání a odčítání do dvaceti. Velmi se nám zalíbilo PUZZLE - POHÁDKY 1. Podívejte, kolik známých pohádek jsme vyluštili nebo spíše počítáním vyřešili a on se nám postupně ukázal celý obrázek. Jak vidíte, ještě potřebujeme procvičovat. Jo, žádný učený z nebe nespadl!