Pasování na čtenáře

Školní rok většinou končí výletem, ale u prvňáčků akcí „Pasováním na čtenáře“.

Proběhlo 11. června v místní knihovně za účasti pana starosty Matušíka a paní knihovnice Kolajové. Ta nás seznámila s knihami, které si můžeme vypůjčit a přečíst během letních prázdnin. Následně jsme předvedli, jak jsme se naučili číst a byli pochváleni. Pan starosta nás šavlí z Mexika pasoval na čtenáře – to byla pocta! Velkou odměnou byla kniha s věnováním od paní učitelky. Paní Kolajová nám také předala diplomy a placky malého čtenáře, čtenářský průkaz do knihovny na rok zdarma a záložku. Nechyběly ani sladkosti. Pasování na čtenáře jsme ukončili prohlížením knih a časopisů.

Za skvělou a nezapomenutelnou akci všem moc děkujeme. Mgr. Eva Surá a žáci 1. A.