Březen- měsíc knihy. Ta naše se jmenuje Velikonoce a zaměřili jsme se na pašijový týden. Moc všem děkuji, jste šikovní. Opět v rámci distanční výuky.