Otevření školy od 12. 4. 2021

Provoz školy od 12. 4. 2021

Do školy nastupují třídy: přípravná, 1. A, 2. A, 4. A

Na distanční výuce zůstávají: 2. B, 3. A, 4. B, 5. A

Za týden se třídy prohodí.


Nástup do výuky:

  • klasicky v 7.50, zahájení výuky v 8.00

Roušky:

  • žáci musí mít respirátor nebo lékařskou roušku.

Testování žáků:

  • žáci budou testování vždy v pondělí a ve čtvrtek ve svých třídách
  • žáci se testují sami za dohledu učitele
  • testování je bezbolestné a není nijak nepříjemné
  • zákonní zástupci mohou požádat pro žáka o výjimku z testování, a to na základě předložení potvrzení, že žák v uplynulých 90 dnech onemocnění covid-19 prodělal

Organizace testování v příloze č. 1.

Obědy:

  • žáci tříd, které jsou aktuálně ve škole mají automaticky přihlášeny obědy, pokud o oběd nemáte zájem, je třeba si jej odhlásit

Družina:

  • ranní í odpolední družina bude v provozu (v případě ranní družiny však účast pečlivě zvažte, organizačně je to poměrně náročné – testování by proběhl již tady)

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

video s průběhem testování - https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=286s