Seznámili jsme se s pojmy směrová růžice, hlavní a vedlejší světové strany. A mapa České republiky s vyznačenými pohořími se nám podařila....Agátko, všechno nejlepší k Tvému svátku!