Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 18.1. 2023 se na ZŠ Velehrad uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se účastnili i naši žáci.

Tématem tohoto roku bylo: Rozdělený svět po roce 1945 a Československo v něm. 

Ve školním kole si žáci osmých a devátých ročníků vedli na výbornou, získali skoro plné počty bodů, i z toho důvodu jsme z naší školy obdrželi pozvánku na okresní kolo právě pro tři z nich. Okresního kola se zúčastnili: Lukáš Křapa 9.A (vítěz školního kola), Veronika Zábranová z 9.B a Michal Knotek rovněž z 9.B. 
Krajské kolo dopadlo velmi dobře, žáci získali slušný počet bodů. Verča se umístila nejlépe, konkrétně na krásném 16. místě. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům!