Od 13. září 9.A na distanční výuce

Upozornění na změnu v docházce do školy

Milí žáci IX.A, upozorňuji na změnu v docházce na výuku. Nařízením KHS se celá vaše třída ocitá v karanténě, tedy do školy v pondělí 13. září fyzicky přijít nemůžete. Výuka bude probíhat  distančním způsobem prostřednictvím MS Teams. V případě potíží s heslem kontaktujte p. uč. A. Zellera. 

V 8 hodin v pondělí se setkáme se skupinou č.1 na Cvičení z Čj, bylo by dobré, aby se připojili i žáci skupiny 2, ať vám mohu sdělit všem informace k této mimořádné změně v režimu vaší výuky.

Zdraví třídní učitelka Š. Lukášová