Návštěva charitního domu

...přejeme hlavně pevné zdravíčko...