Nástup dětí přípravné, 1. a 2. tříd do školy


Vážení zákonní zástupci, milé děti,

od středy 18. 11. se opět otevírá škola pro žáky přípravné třídy, třídy 1. A a tříd 2. A a 2. B. Zde je pár informací, jak bude v tento a další dny školní docházka organizačně vypadat.


Začátek:         Všichni v 8.00 (přípravná třída, 1. A a 2. A půjdou do svých tříd přes terásky, 2. B jde hlavním                                           vchodem).

Výuka:             Normálně podle rozvrhu (místo HV a TV bude jiná činnost, podle uvážení třídní učitelky).

Oběd:              Bude probíhat po ukončení vyučování za předem stanoveného harmonogramu, tak abychom                                          dodrželi hygienická nařízení.

Družina:         Jednotlivé třídy se nebudou v družinách míchat. Provoz zajištěn pro ranní i odpolední družinu.

Roušky:        Jsou povinné po celý pobyt žáka ve škole. Doporučujeme vždy dva kusy.

Další:           Během vyučování se bude častěji a intenzivně větrat, zvažte, prosím, oblečení, které si může žák                                    operativně obléct či sundat.


V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

​​​​​​​