Moc se při online výuce snažíme, všichni jsme připojeni a úkoly si plníme na výbornou. A takto si krátíme čas odpoledne. Malujeme si, tvoříme, skládáme, vyřezáváme dýně. Už se ale těšíme, až se zase uvidíme ve škole!