Uskutečnil se ve čtvrtek 22. června. Opět jsme vyrazili společně s druháky na Modrou. Zde jsme nejdříve navštívili Živou vodu, sladkovodní ryby a pak Dny Velké Moravy v archeoskanzenu Modrá. Poté jsme se vydali pěšky podél rybníků na Velehrad, kde jsme navštívili baziliku. Celý výlet jsme ukončili cukrárnou, kde jsme si dali pořádnou zmrzlinu!