Jaký byl a co jsme zažili- to se nám podařilo zaznamenat do našich listů. To byly zážitiky!