Jaký byl? To jsme si mezi sebou vzájemně povyprávěli....