V matematice jsme opakovali tělesa, která jsme se učili ve 2. třídě. V pracovních činnostech jsme je pak modelovali. Posuďte, jak se nám tělesa podařila.