....byla plná zajímavých úkolů a společně s 1. A a s přípravnou třídou jsme úkoly na stanovištích postupně splnili a vyluštit tajenku už potom pro nás nebyl žádný problém.......