že jsme si je zvolili jako své tvoření ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech. Nejdříve jsme temperama malovali polární moře a pak na něj šupli medvěda. Podívejte na ty krásné srsti!