V prvouce si povídáme o okolí školy a bezpečném chování v provozu. Na procházce jsme se snažili ulovit co nejvíce různých dopravních značek a naučit se, co znamenají.