V prvních pracovních činnostech jsme skládali lodičku. Snad naše lodička úspěšně dopluje až na konec školního roku. Čeká nás nesnadná plavba, ale my věříme, že ji se ctí zvládneme.