Společně jsme si lípy a habry celá škola nasadili a každý kolektiv máme svůj třídní strom. Ten náš - s číslem 26 - jsme jsme si pojmenovali LISTNÁČEK. Přejeme ti, ať pěkně rosteš!