Krajské kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Ve středu 25.5. se v Otrokovicích uskutečnilo krajské kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů – OVOV.

Z okresního kola se probojovali na prvním místě Viktor Mikulec a z druhého místa Lucie Švestková. Viktor se v krajském kole umístil na 9. místě. Lucie ze zdravotních důvodů poslední disciplínu neabsolvovala.

Oběma závodníkům moc děkujeme za podání výborných výkonů a vzornou reprezentaci školy.