Je od slova komunita a týkal se naší třídy. Měli jsme ho v pondělí 5. června a ve středu 7. června vždy ve třetí vyučovací hodině v rámci sociopatologické prevence. Co je cílem? Abychom se naučili spolu navzájem mluvit, umět se i poslouchat. Dále se učíme toleranci, každý má právo na svůj názor a nikomu se za jeho názor nesmějeme. Říkat si věci upřímně, ale slušně. Kruh vedla ing. Bc. Marie Šiborová, která je na naší škole metodičkou sociopatologické prevence. Nejdříve nás učila pravidla kruhu, kdy mluví jen ten, kdo má balonek. Máme i právo nemluvit, pokud nechceme. Myslím, že komunitní kruh byl super, líbil se i dětem, i když někdy došlo i na slzičky, ale aspoň ostatní dobře cítili, jak je ta věc pro toho spolužáka citlivá a jak je zranitelný. Budeme v něm ještě letos pokračovat, a to v pondělí 19. června a ve středu 21. června, vždy ve třetí vyučovací hodině opět v relaxační místnosti na 2. stupni, kde je opravdu příjemné prostředí.