Moc děkujeme všem, kteří pro nás připravili osvěžení v podobě dovednostních úkolů. Bylo to super!