V úterý 30. dubna na pálení čarodějnic jsme vyrazili ve třetí a čtvrté vyučovací hodině na jarní úklid okolí školy. Našim cílem bylo vysbírat odpadky kolem naší školy. A co jsme toho našli! To by člověk neřekl! Jaká byla naše trasa? Vyrazili jsme z šaten kolem dokola budovy 1. stupně, pak jsme pokračovali na družinový plácek a zezadu školy. Tam toho bylo, někteří žáci na 2. stupni své školní potřeby a pomůcky zkrátka hážou z okna ven. Poté jsme se vydali obejít obě školní hřiště a pokračovali jsme ke školce, kde jsme trochu způsobili rozruch, když jsme jim vylezli na plot a volali jsme na děti na zahradě. No a potom jsme se spodem vrátili zpět ke škole a končili jsme sběrem před školou. Šisky z borovic jsme dávali do bedýnek, ty se ještě dají využít. Skončili jsme u našeho koníka, u kterého jsme se na závěr všichni vyfotili. Paní učitelka nás pochválila, prý jsme pilně sbírali, jako včeličky.